site builder

SHEEERUJ GEPARK!

SVALSTVO

Svaly vykonávajúce pohyb pri balančných cvičeniach na polene

 •  • Štvorhlavý sval stehna (musculus quadriceps femoris)

   • Veľký sedací sval (m. gluteus maximus)

   • Stredný sedací sval (m. gluteus medius)

   • Najmenší sedací sval (m. gluteus minimus)

   • m. tensor fascie latae

   • Hamstringy:

   • sval poloblanitý (m. semimembranosus)

   • sval pološľachovitý (m. semitendinosus)

   • dvohlavý sval stehna (m. biceps femoris)

   • Trojhlavý sval lýtka (m. triceps surae)

   • m. tibialis anterior

   • m. tibialis posterior

  ohýbač (flexor) bedrového kĺbu (m. iliopsoas). Skladá sa z dvoch svalov: m. iliacus a psoas major, rozdiely sú iba v ich odstupoch. Upínajú sa na malý trochanter (trochanter minor)

  SVALY DOLNÝCH KONČATÍN
  Musculos de inferioribus partibus
 •  • svaly hlbokého stabilizačného systému spájajúce medzistavcové priestory (mm. multifidii) 

   • Vzpriamovač chrbtice (m. erector spinae)

   • priamy brušný sval (m. rectus abdominis)

   • m quadratus lomborum

   • mm. rhomboideii

   • najširší sval chrbta (m. latissimus dorsi)

   • sval trapézový (m. trapesius)

  Deltový sval (m. deltoideus akromiálna a zadná časť)

  SVALY TRUPU
  Truncus nervi
 •  • trojhlavý sval paže (m. triceps brachii),

   • pri izometrickom napätí aj svaly predlaktia a.i.


  Pri cvičeniach nórskeho geparku sa výrazne zlepšuje stabilita kolenného kĺbu pretože sa spevňujú väzy a úpony svalov. Pri tzv. instabilite kolenného kĺbu je preto vhodné využívať balančné pomôcky. Pozitívom je tiež zapojenie svalov hlbokého stabilizačného systému.

  SVALY HORNEJ KONČATINY.
  Musculorum superioris
     Vychutnaj si cvičenie Geparku kdekoľvek a kedykoľvek.
     Gepark na festivale Grape.

MOŽNOSTI CVIČENIA

Skupinové cvičenia

Asi najpopulárnejším je skupinové cvičenie Nórskeho Geparku, ktoré prebieha podobne ako cvičenia aerobiku, pilates, tabata, port de bras, či step aerobiku. Majster Geparku precvičuje základné cviky, ktoré následne opakujú spoločne cvičenci. Pri cvikoch sa dbá na precíznosť, koncentráciu, meditatívnu zložku a jednotnosť. Pokročilejší „Geparkisti“ v skupine zväčša cvičia bez zbytočného rozprávania a plne sa venujú meditácií, svalstvu a hudbe.

Individuálne cvičenia

Gepark sa dá cvičiť aj individuálne. Osamote v akomkoľvek priestore s ohľadom na bezpečnosť.  V tomto prípade je škála koncentrovaného cvičenia veľmi rozmanitá. Niektorí ľudia sa zameriavajú na meditáciu a prepájajú balansovanie na polene s prvkami tradičnej jogy. Iní berú cvičenie viac športovo a cielene sa zameriavajú na fyzickú výkonnosť. Niekto chápe poleno ako ideálny prvok pre akrobaciu a rôzne „nebezpečné kúsky plné adrenalínu“. Gepark sa využíva aj v rámci liečebného cvičenia. Ľudia zvyknú na polene dokonca radi tancovať, tvoriť pohybové kreácie a skúšať limity svalstva a tela ako takého.

Teambuilding Gepark

Gepark je ideálna aktivita pre teambuilding. Ľudia, ktorí majú sedavé zamestnanie a chýba im pohyb, veľmi ocenia takýto druh aktivity. Cvičenie prináša more zábavy, smiechu a upevňuje celkovo kolektív. Dá sa povedať, že ak sa pozeráte na kolektív ľudí cvičiacich na polienkach, vidíte množstvo pozitívnej energie. V neposlednom rade Gepark podnecuje k zdravej súťaživosti i vzajomnom napomáhaní „neskúsenejším“. Pri cvičení sa upevňuje okrem kolektívu tiež svalstvo a duchovná rovnováha.

Extreme Gepark

Cvičenie Nórskeho Geparku má mnoho podôb. Jednou z nich je aj experiment, ktorý je pretkaný rôznymi extrémnymi pohybovými kreáciami. V tomto smere ponúka balans na polene nespočetné množstvo možností pre akrobaciu, gymnastiku a kombináciu rôznych prvkov body fitnesu.
Špeciálnou polohou Geparku, ktorá by sa dala zaradiť do tejto kategórie je gepark chôdza, alebo beh na polene. Valcovitý tvar polena doslova nabáda k akrobacií v podobe presúvania sa. Nielen dopredu a dozadu, ale aj do strán. Zvládnuť túto náročnú disciplínu dokáže len skutočne málokto.

KDE BOLO MOŽNÉ SI GEPARK VYSKÚŠAŤ?

 • Park camp, Mestský park, Trebišov

 • Grape, Letisko, Piešťany

 • Kremnické gagy, Medzibránie, Kremnica

 • TEDx, Trenčiansky hrad, Trenčín

SLEDUJ GEPARK!

Na trenčianskom hrade sa konal TEDx a Nórsky gepark si užili diváci i organizátori.

OBJEDNAŤ GEPARK

Ďakujeme. Tvoja správa bola ODOSLANÁ.

ADRESA
TRAKT, Inovecká 4, 911 01 Trenčín
Slovenská republika

KONTAKT
oz.trakt@gmail.com
+421 904 339 011

BANKOVÉ SPOJENIE
SK79 8330 0000 0024 0033 4869
BIC kód / SWIFT FIOZSKBAXXX
Nie sme platcami DPH.

IČO 42148031
DIČ 2023552795